Migratie_dms_naar_zaaksysteem.png

Migreren vanuit DMS naar een zaaksysteem


Offerte opvragen

Voorspelbare en gecontroleerde migratie van oude DMS naar zaaksystemen als Greenvalley, Decos, Webnext, Zaaksysteem.nl

Wilt u zaakgericht werken? Veel gemeenten en overheidsinstanties worstelen met het uitfaseren van een verouderde implementatie van een DMS, bijvoorbeeld met systemen als Corsa, Verseon, eDocs, Hummingbird. etc. Veelal worden deze systemen gemigreerd naar een nieuwe versie van een DMS, een nieuws DMS of zaaksysteem, of combinatie hiervan. Meestal is er al begonnen met zaakgericht te werken in het oude DMS, maar later toch een keuze gemaakt voor een beter, meer zaakgericht systeem.

DMS uitfaseren

Nadat alle content en metadata is geïmporteerd in het doelsysteem kan het ‘oude’ DMS volledig uitgefaseerd worden. De total costs of ownership (hardware, softwarelicenties, onderhoud) kan vervolgens worden afgeschreven.

Vervolgens kan volledig zaakgericht werken worden gerealiseerd, waarbij de historie in één centraal systeem beschikbaar is en gebruik gemaakt wordt van één zoekingang. Dat resulteert in een verbeterd informatielandschap.

Offerte opvragen

Vul het formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.