Easy website / WCM migrations

Een WCM migratie plannen?

Voorspelbare WCM migratie

Wat is een website migratie?

Een website migratie is de overdracht van content, sites/secties, functionaliteiten, teams, templates, informatie architectuur en relaties van het ene platform naar het andere. Website migraties verschillen van andere content migraties binnen het Enterprise Content Management, waardoor er een andere aanpak vereist is.

Migratie van uw WCM platform:

Er zijn tientallen WCM-platforms beschikbaar, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Mensen hebben een andere mening over welk platform het beste is. Maar of u nu migreert van TYPO3 naar Drupal, van Adobe Experience Manager naar Eloqua of van Liferay naar Oracle WebCenter Sites, de valkuilen zijn altijd hetzelfde. Daarom heeftt u een bewezen aanpak nodig om de geautomatiseerde migratie sneller, goedkoper, efficiënter en nauwkeuriger te plannen en uit te voeren dan met traditionele middelen.

  • Adobe Experience Manager Migration
  • Drupal migration
  • Typo3 migration
  • Hippo migration
  • Bloomreach migration
  • Umbraco website migration
  • Liferay migration
  • Oracle WebCenter Migration
  • migrate SDL Tridion

Web Migratie Software

Xillio heeft de afgelopen 14 jaar succesvol honderden website/WCM-migraties uitgevoerd bij grote multinationals, kleine ondernemingen, universiteiten en overheidsinstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de intranetten van 9 Nederlandse ministeries gemigreerd naar het gecentraliseerde intranet van het Rijksportaal. Onderstaand nog een voorbeeld van een groot project dat we hebben uitgevoerd en een white paper die interessant kan zijn voor het starten van een website-migratieproject:

 

6 steps to a successful web content management migration Automatic Website migration Typo3 to Drupal 

 

Gemakkelijk data exporteren en importeren
In de loop der jaren hebben we onze eigen migratiesoftware ontwikkeld om eenvoudig gegevens te exporteren en importeren. De software bestaat uit een tooling waarin jarenlange kennis en ervaring worden gecombineerd met migratie-specifieke functionaliteiten. Daarnaast heeft Xillio modules ontwikkeld om migraties van A tot Z te monitoren, automatisch te verrijken met metadata, documentsets te dupliceren en delta-migraties uit te voeren. Deze video toont een voorbeeld van een contentmigratie van Drupal naar Adobe Experience Manager.

Automated migration of web content from Drupal to Adobe Experience Manager-1

Offerte opvragen

Bezig met een website migratie. Vraag een offerte aan door het onderstaande formulier in te vullen.