Brabants Historisch Informatie Centrum

Content migreren van eDOCS DMS naar E-depot

Het Brabants Historisch Informatie Centrum, kortweg BHIC, fungeert als Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchief voor 14 gemeenten en waterschapsarchief voor 2 waterschappen gelegen in het noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant

Momenteel werkt het BHIC aan een nieuw portaal, gebaseerd op het e-depot van het Nationaal Archief, waarbij alle bouwtekeningen van alle aangesloten gemeentes voor de burger beschikbaar worden. De data die geïmporteerd moet worden naar het e-Depot (leverancier Preservica) dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarvoor zocht BHIC hulp bij Xillio.

De migratie van 120.000 digitale tekeningen is succesvol uitgevoerd. Xillio heeft de data allereerst uit het DMS geëxporteerd met behulp van de eDOCS Export connector en vervolgens getransformeerd zodat het voldeed aan de voorwaarden die het Nationaal Archief stelt aan de import.

Geïnteresseerd in de volledige case over de migratie van het BHIC naar het E-depot? Vul dan nu het formulier in en download de volledige case.

Download de volledige case