Menu

Xillio project aanpak

Bewezen aanpak gebaseerd op jarenlange ervaring

De kracht van een plan!

Xillio werkt volgens een gestandaardiseerde werkmethode bij iedere migratie. Deze bewezen aanpak is gebaseerd op onze schat aan ervaring en de best practices die wij hebben opgedaan bij honderden migratieprojecten. Deze aanpak nemen wij voorafgaand aan ieder project door met de klant. Samen met hen vormen we één team en bepalen we hoe we met deze aanpak tot een optimaal resultaat kunnen komen.

Onze project-aanpak

Xillio’s aanpak van een migratietraject kent standaard de volgende fases:

1

Initiatie en planning

In een kick-off meeting lopen we door het initiele plan heen, uitkomst van de kick-off is dat iedereen het volledig eens is en akkoord is met de aanpak.

2

Installatie en configuratie

In deze fase installeren we de Xillio software en configureren we de connectoren naar de systemen. Of het nud. Er wordt gestart met de extractie van het bronsysteem. Wanneer uw zelf onze software gaat gebruiken kunnen wij u helpen bij de installatie en configuratie, zodat u snel aan de slag kunt.

3

Analyse

Ieder traject start met een analyse van de content en metadata die beschikbaar is in het bronsysteem en een beoordeling van doelsysteem. De analyse van de brondata wordt gebruikt om een goede inschatting te kunnen geven van het vervolgtraject.

4

Selectie, mapping en verrijking

In deze fase wordt bepaald welke transformatieregels benodigd zijn om de structuur en metadata van de brondata te transformeren naar het doelsysteem, op basis van welke regels we de waardevolle content kunnen identificeren en wat we aan waarde kunnen toevoegen door middel van verrijkingstechnieken. Deze regels worden vastgelegd in het migratie-ontwerp.

5

Transformatie

In deze fase vindt de daadwerkelijke bouw van de transformatielogica plaats, gebaseerd op het ontwerp. De transformatie scripts wordt opgebouwd in onze software Xill. Uniek aan de aanpak van Xillio is dat we zonder import al kunnen zien wat de impact is van de transformatieregels.

6

Import & Export

Na het testen van alle transformatieregels wordt de import naar het doelsysteem gestart. Vanzelfsprekend doorlopen we ook de technische en functionele tests. Wanneer alles akkoord is, wordt de finale productie-import gestart.

7

Rapportage

Na de migratie wordt er gerapporteerd over het totale proces, van transformatierapportage tot een volledige audit trail van de migratie.

Meer weten over Xillio's diensten en projectaanpak

Neem contact met ons op!
Neem contact op