Menu

Xillio blog over content migratie

door Nico Noorlander, op 3-jul-2024 12:42:34

Nederlandse gemeentes en andere overheidsinstanties hebben de overstap naar digitaal werken al een aantal jaar geleden omarmd, bijvoorbeeld via zaaksystemen. Maar ook in een digitale werkomgeving blijft de uitdaging om …

Lees blog

door Nico Noorlander, op 9-jan-2024 11:08:17

In een tijd waarin digitale transformatie aan de orde van de dag is, staan overheidsinstanties voor de uitdaging hun dienstverlening verder te digitaliseren en te uniformiseren. Jij, als vertegenwoordiger van …

Lees blog
Onderwerpen:Content MigrationRecords Managementinformation governancecompliancycompliant migrationsMicrosoft 365archiveren by design

door Eric Burger, op 14-sep-2021 11:28:10

Met Microsoft 365 is voor veel organisaties en bedrijven ‘archiving by design’ voor samenwerking en documentbeheer in de kantooromgeving binnen het bereik gekomen. Wat is anders dan bij werken met …

Lees blog
Onderwerpen:Content MigrationContent IntegrationRecords Managementinformation governancecompliancycompliant migrationsMicrosoft 365archiveren by design

door Jeroen Mak, op 26-okt-2020 8:30:00

Als ieder stadsdeel zijn eigen, specifieke taakapplicaties heeft en deze ook nog op een andere manier inzet, hoe zorg je dan voor een migratie die recht doet aan de verschillende …

Lees blog
Onderwerpen:Zaaksysteem (NL)

door Werner Taube, op 14-jul-2020 9:15:00

Hoewel je misschien denkt dat je bekend bent met de access date van je data, wordt het toch vaak verward met de modified date. De access- en modified datum en …

Lees blog
Onderwerpen:Enterprise Content Management

door Remco Steelink, op 20-aug-2019 16:36:04

Voor een Nederlandse gemeente werken wij momenteel mee aan hun plan om hun applicatielandschap te herinrichten en het aantal applicaties te verminderen. Doel is om uiteindelijk per benodigde functionaliteit nog …

Lees blog
Onderwerpen:Content MigrationLegacy

door Corné van Leuveren, op 5-aug-2019 9:15:25

Big bang, of toch niet? De meeste organisaties zien een big bang aanpak van een contentmigratie niet zitten. Gelukkig maar, want ook wij zijn er voorstander van om migraties per …

Lees blog
Onderwerpen:Web MigrationEnterprise Content ManagementContent MigrationLegacy

door Sjoerd Alkema, op 10-apr-2019 13:15:00

In een eerdere blog hebben wij geprobeerd u er van te overtuigen dat het verstandig is om bedrijfsdocumenten op te slaan in een Enterprise Content Management (ECM) systeem, in plaats …

Lees blog
Onderwerpen:FileShareContent Migration

door Sjoerd Alkema, op 22-okt-2018 9:41:02

Het e-Depot is al jaren een hot topic, zeker nu ook digitale content de datum voor overbrengen bereikt. Mondjesmaat zien we gemeenten voorzichting en aftastend starten met het aansluiten op …

Lees blog
Onderwerpen:Content AnalysisZaaksysteem (NL)Content Migration

door Corné van Leuveren, op 13-sep-2018 13:38:25

Het doorkammen van tienduizenden webpagina’s ten behoeve van een nieuwe website? Er zijn uiteraard veel leukere projecten te bedenken. Vele organisaties zijn nog in de veronderstelling dat zij hun dure …

Lees blog
Onderwerpen:Web MigrationContent Migration