Menu
Automatisch toevoegen van metadata

Automatische metadatering om kenniskloof te overbruggen

Probleem

Bij de geplande digitaliseringsslag waren documenten minder snel vindbaar in OpenText Content Server door het ontbreken van metadata

Oplossing

Automatische metadatering van bestaande content in OpenText Content Server.

Resultaat

Snellere toegankelijkheid van interne bibliotheek en uitbreiding van het aantal beschikbare publicaties in de online bibliotheek en zodoende meer kennis ter beschikking kunnen stellen aan de samenleving.

kwr
“Na het automatisch toevoegen van de metadata kunnen onze gebruikers veel sneller de benodigde documenten vinden.”

Jonie Keessen
Bibliothecaris

Download case

Deel dit verhaal!