Menu

Synchronisatie van repositories

Als tussenoplossing tijdens migratie of continu

Waarom content repositories synchroniseren?

In sommige gevallen kan het nodig zijn om tijdelijk meerdere content repositories met elkaar te synchroniseren. Bijvoorbeeld wanneer een licentie van een uit te faseren content management systeem afloopt, maar de implementatie van het nieuwe systeem nog niet is afgerond.

Een synchronisatie van content naar een doorzoekbare fileshare kan dan tijdelijk een risico wegnemen. Of wanneer organisaties de behoefte hebben om een real-time back up te hebben.

Real-time synchronisatie van data


Dankzij de Xillio connectoren is het mogelijk om real-time en continue synchronisatie van data, folders en files tussen verschillende content systemen te realiseren. Of het nu gaat om synchronisatie tussen content op CMS-, DM-, ECM-systemen of netwerkschijven, Xillio realiseert een koppeling waarmee continue integratie tussen deze content repositories plaatsvindt.

Dashboard
De uitgevoerde synchronisatie door Xillio kan indien gewenst als input worden gebruikt voor visualisatie. Een door Xillio bijgeleverd dashboard laat onder andere zien welke content gesynchroniseerd is op basis van de geformuleerde business rules, welke acties zijn uitgevoerd en om welke aantallen het gaat.

Meer informatie over Xillio's hulp bij synchronisatie