Voorbeelden van content migratie

Uses cases voor content migratie

Waarom migreren naar een nieuwe ECM/WCM-systeem


Offerte opvragen

 • Consolidatie van meerdere ECM-systemen naar één

  Wanneer bestaande ECM-oplossingen niet langer worden ondersteund of onvoldoende functioneren, kan een organisatie deze contentsystemen consolideren naar één centrale oplossing voor enterprise content management. Een goed voorbeeld is het gebruik van meerdere fileshares. De resultaten van deze consolidatie zijn toegenomen IT-compliance en lagere kosten (voor licentie, ontwikkeling en implementatie).

 • Consolidatie van meerdere WCM-systems naar één

  Een organisatie heeft meerdere web content management (WCM) systemen in gebruik, bijvoorbeeld op verschillende afdelingen, in verschillende landen of omdat ze zijn gefuseerd met of een ander bedrijf en willen deze verschillende systemen samenvoegen. Consolidatie van deze systemen resulteert in een betere brand compliancy, verhoogde IT-compliance, lagere kosten en eenvoudiger beheer van de content. Lees meer over de ROI van content migraties

 • Migreer enterprise content van ECM systeem A naar ECM systeem B, of van zelfgebouwd systeem A naar een ECM systeem

  Content migreren naar (een ander) enterprise content management-systeem of file sharing oplossing. Dit is meestal het geval wanneer het oude systeem niet langer voldoet aan functionele vereisten, niet langer wordt gesupport of te duur wordt, wanneer een nieuw systeem meer functionaliteiten biedt, gemakkelijker en goedkoper te beheren is. Of wanneer er geen out-of-the-box upgradepad naar een nieuwe versie wordt aangeboden.

 • Migreer web content van WCM systeem A naar WCM systeem

  Een organisatie migreert naar een ander web content management systeem (d.m.v. migratiesoftware ), omdat het oude systeem niet langer voldoet aan functionele vereisten, niet langer wordt gesupport of te duur wordt. Lees meer over wcm migraties

Offerte opvragen voor content migratie?

Neem contact met ons via het onderstaande formulier en wij komen spoedig bij u terug.