Menu

Automatisch classificeren van content

Classificatie op basis van inhoud en context

Classificatie op basis van inhoud en context

Classificatie is het toekennen van één of meerdere labels aan documenten en informatie. Een label is bijvoorbeeld een documenttype (brief, factuur, rapport etc.) of onderwerp/thema. Op basis van dat label kan een document verder gaan in het bedrijfsproces of worden opgeslagen in een (nieuw) DMS/ECM systeem.

Hoewel documentalisten en informatiespecialisten zeer kundig zijn, is het lastig om als team consistent en eenduidig handmatig te classificeren zelfs wanneer zij een standaard template volgen. Het handmatig classificeren van documenten is subjectief, tijdrovend en krijgt vaak niet de prioriteit die het nodig heeft. De accuraatheid en daarmee de bruikbaarheid van de classificatie komt daardoor onder druk te staan.

Productiviteitsverbetering door automatisch classificeren

Xillio maakt gebruik van verschillende technieken en slimme algoritmes om op basis van de tekst / inhoud van een document en de context (bijvoorbeeld de permissies, de locatie en de map) een document automatisch te classificeren.

De classificatie door Xillio levert significante productiviteitsverbetering voor proces- of kenniswerkers op. 

Xillio heeft in verschillende trajecten bewezen een nauwkeurigheid van minimaal 90% te kunnen realiseren!

Meer informatie over classificatie