Menu

Applicatierationalisatie

Aandacht voor content en data

Wat kan Xillio doen?

Xillio bij applicatierationalisatie programma's

Een fusie, overname of centralisatie van bedrijfsonderdelen heeft vaak grote impact op het applicatielandschap van de betrokken organisaties. Naast efficiency in gebruik van de applicatie, reductie van complexiteit, verminderd risico op datalekken is vooral kostenbesparing op licenties, beheer, support en hardware dé aanleiding om dergelijk programma’s op te starten. 

Applicatierationalisatie zijn vaak grote programma’s die vanuit applicatieportfolio management worden gedreven, waarbij de nadruk ligt op het zorgen dat de business de juiste functionaliteit en mogelijkheden behoudt.

De juiste aanpak en inzet van software maakt deze grote programma’s beter behapbaar en controleerbaar.

Analyse en inventarisatie

De complexiteit van het rationaliseren zit allereerst in het bepalen van de omvang van het project. Naast een inventarisatie vanuit gebruikers en processen is het essentieel om ook de data en content van de applicaties te inventariseren. Via standaard extractieconnectoren kan met Xillio software de data snel naar een centrale omgeving worden overgehaald.

Via een dashboard is het vervolgens mogelijk snel inzicht te krijgen in kwantiteit en kwaliteit van de data van de verschillende applicaties, zodat een goed onderbouwd plan kan worden gemaakt voor vervolg.

Migratie
Vervolgens is het zaak de (waardevolle) data en content over te zetten naar de gekozen applicatie/content management systeem. Xillio volgt hierbij een standaard migratie-aanpak. Via selectieregels wordt bepaald welke data wel of niet meegenomen wordt, via transformatie wordt het passend gemaakt voor het nieuwe datamodel en via verrijkingstechnieken kan waarde worden toegevoegd.

Meer informatie over Xillio's hulp bij applicatie rationalisatie